— verkeert — bevindt zich — hangt — manifesteert — brengt aan het licht — maakt bekend — openbaart — reveleert — toont — uit — betekent — representeert — vertegenwoordigt — symboliseert — staat voor — beeld uit — verbeeldt — geeft weer — verschijnt — treedt tevoorschijn — duikt op — doet zich voor — presenteert — biedt zich aan — reikt aan — augereert — voorspelt — kondigt zich aan — stelt zich tentoon — demonstreert — etaleert — showt — spreidt tentoon — haalt tevoorschijn — tovert — stalt uit — vertoont — breekt door — dringt door — rukt op — dekt — bedekt — maskeert — verhult — verdwijnt — verbergt — verdoezelt — camoufleert — imiteert — bootst na — doet na — volgt — gaat mee — geeft richting — richt — stuurt — wendt — zet koers bij — balanceert — staat bij — support — werkt mee — helpt mee — souteneert — ondersteunt — begeleidt — beschermt — bevordert — assisteert — draagt — geeft rugsteun — positioneert — plaatst zich — brengt aan — deponeert — past in — installeert —  forceert — penetreert — boort —  doorboort — zet zich vast — plant — posteert — schikt — stationeert — steekt —snijdt — splijt — stelt — stopt — situeert — bepaalt — stelt vast — zet — markeert — geeft aan — toont aan — wijst aan — bakent af — laat zien — merkt — kenmerkt — exposeert — ontvouwt — reageert — anticipeert — verwacht — voorkomt — kijkt vooruit — loopt vooruit — voorziet — licht toe — legt uit — verduidelijkt — verheldert — vertelt — zet uiteen — expliciteert — verkondigt — leert — draagt uit — drukt uit — activeert — zet aan — doet aan — schakelt in — brengt op gang — zwengelt aan — moedigt aan — port aan — wakkert aan — hitst op — roept op — zweept op — ruit op — stookt op — zet op — evoceert — ontlokt — stimuleert — wekt — bemoedigt — beweegt — drijft — geeft in — inspireert — bevordert — bezielt — pusht — nodigt uit — prikkelt — provoceert — tart — tergt — trotseert — motiveert — voedt — drijft aan — gaat — roert zich — tijgt — trilt — vliegt — glijdt — duikt — vliegt — glijdt — raast — suist — giert — verplaatst — verroert— verschuift — beweegt zich voort — reist — onthaalt — verzoekt — vraagt — spoort aan — wekt op — daagt uit — lokt uit — trekt aan — staat aan — bevalt — boeit — verrukt — bekoort — lokt — verleidt — verrast — verbaast — ontsteld — verwonderd — convoceert — inviteert — vraagt mee — genereert — creëert — maakt — ontwikkelt — brengt op — levert op — produceert — schept — veroorzaakt — verwekt — brengt teweeg — brengt voort — resoneert — herhaalt — repeteert — komt terug — communiceert — bericht — deelt mee — brengt over — grijpt in — bemiddelt — intervenieert — roept aan — biedt — eist — roept in — smeekt — verlangt — vordert — informeert — bevraagt — speelt — dolt — voorspelt — zingt — voert uit — voert op — treedt op — bespeelt — poneert — draagt aan — beweert — postuleert — betoogd — verklaart — legt voor — volhoudt — zegt — ensceneert — zet in elkaar — zet in scène — simuleert — affecteert — doet alsof — fingeert — gebaart — huichelt — liegt — stoot af — wendt af — bezweert — pareert — houdt tegen — verdrijft — schuurt — wrijft — overschrijdt — ontstijgt — overtreedt — overtreft — passeert — infiltreert — manipuleert — bedriegt — begoochelt — intrigeert — misleidt — bekritiseert — censeert — censureert — corrigeert — hekelt — kapittelt — onderhoudt — wijst terecht — veroordeelt — keurt af — wijst af — vervloekt — verwerpt — wraakt — test — beproeft — checkt — controleert — inspecteert — keurt — gaat na — toetst — probeert uit — test uit — onderzoekt — ziet na — peilt — traceert — verbindt — schakelt aaneen — voegt aaneen — hecht aan — sluit aan — associeert — bindt — bundelt — combineert — engageert — hecht — koppelt — bindt samen — bundelt samen — vat samen — voegt samen — schakelt — hecht vast — maakt vast — zet vast — verenigt — voegt — laat het gebeuren — laat het geschieden — laat het optreden — laat het passeren — laat het plaatshebben — laat het plaatsvinden — laat het spelen — laat het vallen — laat het verlopen — laat het voorkomen — laat het voorvallen — laat het zich afspelen — laat het zich voltrekken — laat het zich voordoen — laat het bewegen


— represents — is located — hangs — manifests — brings to light — announces — reveals — shows — signifies — represents — symbolizes — stands for — portrays — depicts — reproduces — appears — shows up — appears — presents — offers — reaches out — augurs — predicts — announces — exhibits — supports — cooperates — assists — pushes — accompanies — protects — promotes — assists — carries — gives back support — positions — places — applies — deposits — fits in — installs — forces — penetrates — drills — pierces — fixes — plants — posts — arranges — stations — stabs — cuts — splits — sets — stops — situates — determines — sets establishes — sets — marks — indicates — demonstrates — points out — delineates — shows — characterizes — exhibits — unfolds — reacts — anticipates — expects —  prevents —  looks ahead -—  anticipates  —  explains — clarifies — elucidates — tells — sets forth — explicates — proclaims — teaches — conveys — expresses — activates — turns on — does — engages — triggers — cranks — encourages — pushes — incites — whips up — winds up — stirs up — instigates — evokes — stimulates — arouses — moves — drives — empowers — inspires — promotes — animates — pushes — invites — excites — provokes — defies — taunts — defies — motivates — nourishes — drives — goes — stirs — tides — vibrates — flies — glides — dives — races — sizzles — yawns — moves — shifts — moves forward — travels — receives — solicits — asks — urges — excites — challenges — provokes — attracts — insists — pleases — captivates — delights — charms — entices — surprises — amazes — dismays — amazes — convoys — invites — solicits — generates — creates — makes — develops — yields — delivers — produces — creates — causes — begets — triggers — brings forth — resonates — repeats — rehearses — returns — communicates — conveys — intervenes —  invokes — offers — demands — invokes — begs — desires — advances — informs — questions — plays — dares — foretells — sings — performs — acts — plays — posits — contributes — asserts — postulates — argues — explains — submits — perseveres — says — stages — puts together — simulates — affects — pretends — fakes — fingers — gestures — hypocrites — lies — repels — averts — conjures — parries — holds back — dissipates — abrades — rubs — exceeds — transcends — transgresses — surpasses — passes — infiltrates — manipulates — deceives — deludes — intrigues — misleads — criticizes — censures — corrects — denounces — chastises — maintains — justifies — condemns — disapproves — rejects — condemns — challenges — tests — tries — checks — inspects — approves — goes after — tries out — tests out — examines — sees after — probes — traces — attaches — connects — associates — binds — bundles — combines — engages — attaches — links together — bundles together — binds together — bundles together — summarizes — joins together — attaches — fastens — unites — joins — lets it happen — lets it occur — lets it pass — lets it take place — lets it play — lets it fall — lets it unfold — lets it occur — lets it move